Hơn 300 doanh nghiệp Hà Tĩnh được cập nhật Bộ Luật lao động sửa đổi

Hơn 300 doanh nghiệp Hà Tĩnh được cập nhật Bộ Luật lao động sửa đổi

Hơn 300 doanh nghiệp, đơn vị ở TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân, Can Lộc được cập nhật Bộ Luật...
Có 2 sổ BHXH thì gộp sổ thế nào?

Có 2 sổ BHXH thì gộp sổ thế nào?

Giải đáp thắc mắc: Đóng bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục bạn được những lợi ích gì?

Giải đáp thắc mắc: Đóng bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục bạn được những lợi ích gì?

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được quản lý chặt chẽ

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được quản lý chặt chẽ

Những lưu ý về chế độ trợ cấp thất nghiệp người lao động cần biết

Những lưu ý về chế độ trợ cấp thất nghiệp người lao động cần biết

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Năm 2021, người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Hỗ trợ tìm việc mới cho hàng ngàn lao động thất nghiệp

Hỗ trợ tìm việc mới cho hàng ngàn lao động thất nghiệp

Năm 2021, hưởng trợ cấp thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, hưởng trợ cấp thất nghiệp đến 22 triệu đồng/tháng

Đóng BHXH trên 20 năm muốn lĩnh BHXH một lần được không?

Đóng BHXH trên 20 năm muốn lĩnh BHXH một lần được không?

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định như thế nào?

Gia tăng số lao động học nghề

Gia tăng số lao động học nghề

Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không?

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không?

Có cần thiết phải trực tiếp thông báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Có cần thiết phải trực tiếp thông báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Người lao động trong trường hợp nào thì được xác định là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động trong trường hợp nào thì được xác định là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những trường hợp nào người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những trường hợp nào người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Những trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những giấy tờ gì?

Thời gian hỗ trợ học nghề và mức hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?

Thời gian hỗ trợ học nghề và mức hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?