Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch' cho Đại sứ Cuba

Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch' cho Đại sứ Cuba

Sáng 30/11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và...
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhận kỷ niệm chương 'Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam'

Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhận kỷ niệm chương 'Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam'

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera: 'Việt Nam luôn trong trái tim tôi'

Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera: 'Việt Nam luôn trong trái tim tôi'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Cuba

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cuba

Không ngừng củng cố quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba

Không ngừng củng cố quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba

Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng

Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' tặng Đại sứ Lianys Torres Rivera

Trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' tặng Đại sứ Lianys Torres Rivera

Trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc' tặng Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc' tặng Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Việt Nam - Cuba qua những bức tranh thắm tình đoàn kết

Việt Nam - Cuba qua những bức tranh thắm tình đoàn kết

Việt Nam - Cuba qua những bức tranh thắm tình đoàn kết

Việt Nam - Cuba qua những bức tranh thắm tình đoàn kết

Hơn 1 triệu bài thi vẽ tranh 'Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết'

Hơn 1 triệu bài thi vẽ tranh 'Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết'