Hiệu quả từ hệ thống camera an ninh tại một địa bàn cơ sở

Hiệu quả từ hệ thống camera an ninh tại một địa bàn cơ sở

Mô hình camera an ninh được xem là 'tai mắt' của lực lượng Công an, phát huy hiệu quả giám sát các hoạt...
Từ hệ thống camera an ninh, khám phá nhiều vụ án

Từ hệ thống camera an ninh, khám phá nhiều vụ án