Người Sài Gòn ngồi ngắm hoàng hôn giữa mênh mông nước

Người Sài Gòn ngồi ngắm hoàng hôn giữa mênh mông nước

Nước triều cường lên cao, ngập sâu ở khu vực bờ sông Sài Gòn, nhiều người dân ngồi giữa mênh mông biển nước...
Người Sài Gòn chật vật trong ngày triều cường đạt đỉnh

Người Sài Gòn chật vật trong ngày triều cường đạt đỉnh

Triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh 1,7 m

Triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh 1,7 m

Người Sài Gòn vội về nhà giữa triều cường, nhiều người phải dắt xe máy

Người Sài Gòn vội về nhà giữa triều cường, nhiều người phải dắt xe máy

TP.HCM: Người dân bì bõm lội nước về nhà trong ngày triều cường dâng cao

TP.HCM: Người dân bì bõm lội nước về nhà trong ngày triều cường dâng cao

Người dân Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà ngày triều cường đạt đỉnh

Người dân Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà ngày triều cường đạt đỉnh

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM bì bõm lội 'sông'

Người dân TP.HCM vật lộn với đỉnh triều 1,7m

Người dân TP.HCM vật lộn với đỉnh triều 1,7m

TP.HCM: Người dân Thanh Đa lội 'sông' về nhà

TP.HCM: Người dân Thanh Đa lội 'sông' về nhà

TP.HCM có mưa, triều cường tiếp tục đạt đỉnh

TP.HCM có mưa, triều cường tiếp tục đạt đỉnh

TP Hồ Chí Minh: Người dân vất vả vì triều cường đạt đỉnh hơn 1,7m

TP Hồ Chí Minh: Người dân vất vả vì triều cường đạt đỉnh hơn 1,7m

Triều cường dâng cao, đường phố Sài Gòn ngập sâu chiều cuối tuần

Triều cường dâng cao, đường phố Sài Gòn ngập sâu chiều cuối tuần

Triều cường ở TP.HCM lên cao, đường và sông hòa thành một

Triều cường dâng nhanh, nhiều đường lại biến thành sông

Triều cường dâng nhanh, nhiều đường lại biến thành sông

Nhiều nơi ở TP.HCM sắp ngập do triều cường 1,76 m

Nhiều nơi ở TP.HCM sắp ngập do triều cường 1,76 m

Sài Gòn có thể bị ngập lút bánh xe trong 2 ngày tới do triều cường cao nhất năm

Sài Gòn có thể bị ngập lút bánh xe trong 2 ngày tới do triều cường cao nhất năm

Trong 2 ngày tới, TP.HCM sẽ đón đỉnh triều

Trong 2 ngày tới, TP.HCM sẽ đón đỉnh triều