21 tân sinh viên Đại học Huế nhận học bổng VietSeeds

21 tân sinh viên Đại học Huế nhận học bổng VietSeeds

21 tân sinh viên đến từ Đại học Y dược, Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Kỹ thuật...