'Để bầu trời mãi xanh' tái hiện sống động một thời đạn bom

'Để bầu trời mãi xanh' tái hiện sống động một thời đạn bom

Trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh' với nhiều tư liệu, hiện vật quý nhân dịp kỷ niệm 48 năm chiến thắng 'Điện...
Tái hiện ký ức 'Điện Biên Phủ trên không' trong trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Tái hiện ký ức 'Điện Biên Phủ trên không' trong trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Ôn lại quá khứ 'Để bầu trời mãi xanh'

Ôn lại quá khứ 'Để bầu trời mãi xanh'

'Để bầu trời mãi xanh' tái hiện sống động một thời đạn bom

'Để bầu trời mãi xanh' tái hiện sống động một thời đạn bom

'Để bầu trời mãi xanh' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

'Để bầu trời mãi xanh' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh' tại di tích nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh' tại di tích nhà tù Hỏa Lò

Khai mạc trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Khai mạc trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Chiến lược quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long

'Để bầu trời mãi xanh': Hành trình đặc biệt của ký ức

'Để bầu trời mãi xanh': Hành trình đặc biệt của ký ức

Khai mạc trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Khai mạc trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Tái hiện chiến thắng 'Điện Biên Phủ trên không' qua trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Tái hiện chiến thắng 'Điện Biên Phủ trên không' qua trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Trải nghiệm hầm chữ A tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trải nghiệm hầm chữ A tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày nhiều hiện vật chiến tranh do phi công Mỹ gửi tặng Việt Nam

Trưng bày nhiều hiện vật chiến tranh do phi công Mỹ gửi tặng Việt Nam

Khai mạc trưng bày ''Để bầu trời mãi xanh'' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Khai mạc trưng bày ''Để bầu trời mãi xanh'' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Tái hiện ký ức 'Điện Biên Phủ trên không'

Tái hiện ký ức 'Điện Biên Phủ trên không'

Trải nghiệm đội mũ rơm và ẩn nấp trong hầm chữ A

Tái hiện sống động 'một thời đạn bom' qua triển lãm tại di tích Hỏa Lò

Tái hiện sống động 'một thời đạn bom' qua triển lãm tại di tích Hỏa Lò

Trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Trưng bày chuyên đề mừng các sự kiện lớn

Trưng bày chuyên đề mừng các sự kiện lớn

Tái hiện 'Điện Biên Phủ trên không' qua trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Tái hiện 'Điện Biên Phủ trên không' qua trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh'

Để bầu trời mãi xanh

Để bầu trời mãi xanh

'Để bầu trời mãi xanh' hành trình đặc biệt của ký ức

'Để bầu trời mãi xanh' hành trình đặc biệt của ký ức

Trưng bày ''Để bầu trời mãi xanh''

Trưng bày ''Để bầu trời mãi xanh''

Trải nghiệm đội mũ rơm và ẩn nấp trong hầm chữ A tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trải nghiệm đội mũ rơm và ẩn nấp trong hầm chữ A tại di tích Nhà tù Hỏa Lò