Diện mạo mới như ông chú tuổi 50 của Huỳnh Hiểu Minh khiến fan 'bấn loạn'

Diện mạo mới như ông chú tuổi 50 của Huỳnh Hiểu Minh khiến fan 'bấn loạn'

Để phục vụ cho bộ phim đang quay mà Huỳnh Hiểu Minh đã giữ cho mình bộ râu ria xồm xoàm đầy khác lạ.