Hải Phòng tiếp tục điều động, bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt

Hải Phòng tiếp tục điều động, bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt

Chiều 16-11, Thành ủy Hải Phòng, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về điều động, bổ...
TP Hải Phòng điều động, bổ nhiệm thêm hàng loạt nhân sự chủ chốt

TP Hải Phòng điều động, bổ nhiệm thêm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng: Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, UBND quận Ngô Quyền

Hải Phòng: Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, UBND quận Ngô Quyền

Hải Phòng có hai tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hải Phòng có hai tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hải Phòng có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hải Phòng có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện Biên, Hải Phòng kiện toàn nhân sự lãnh đạo tỉnh

Điện Biên, Hải Phòng kiện toàn nhân sự lãnh đạo tỉnh

Hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là ai?

Hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là ai?

Miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Hải Phòng bầu nhiều nhân sự lãnh đạo mới

Hải Phòng bầu nhiều nhân sự lãnh đạo mới

Phân công, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt TP Hà Nội và Hải Phòng

Phân công, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt TP Hà Nội và Hải Phòng

Phân công nhân sự chủ chốt 2 Thành phố trực thuộc Trung ương

Phân công nhân sự chủ chốt 2 Thành phố trực thuộc Trung ương

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm 2 Bí thư Quận ủy và 5 Giám đốc Sở

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm 2 Bí thư Quận ủy và 5 Giám đốc Sở

Hải Phòng tiếp nhận, bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Hải Phòng tiếp nhận, bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Hải Phòng công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp Sở, quận, huyện

Hải Phòng công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp Sở, quận, huyện

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự sở, ngành, địa phương

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự sở, ngành, địa phương

Đồng chí Đỗ Văn Bình giữ chức vụ giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Đồng chí Đỗ Văn Bình giữ chức vụ giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt chức vụ lãnh đạo

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt chức vụ lãnh đạo

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao

Hải Phòng điều chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp sở, quận

Hải Phòng điều chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp sở, quận

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm 5 giám đốc sở

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm 5 giám đốc sở

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng