Nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn

Nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn

Cùng với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...
Lai Châu đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Lai Châu đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Yên Bái: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm nghèo

Yên Bái: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm nghèo

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Khi nhà trường cũng là nhà xưởng

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Khi nhà trường cũng là nhà xưởng

'Cầu nối' việc làm cho thanh niên nông thôn

'Cầu nối' việc làm cho thanh niên nông thôn

Quảng Trị: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả

Quảng Trị: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả

Huyện Bố Trạch (Quảng Bình): Năm 2020 đào tạo nghề cho 651 lao động nông thôn

Huyện Bố Trạch (Quảng Bình): Năm 2020 đào tạo nghề cho 651 lao động nông thôn

97% lao động tại các trang trại chưa qua đào tạo nghề

97% lao động tại các trang trại chưa qua đào tạo nghề

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Gần 90% lao động nông thôn ở Tam Nông có việc làm sau học nghề

Gần 90% lao động nông thôn ở Tam Nông có việc làm sau học nghề

Nông thôn Yên Bái khởi sắc từ công tác đào tạo nghề

Nông thôn Yên Bái khởi sắc từ công tác đào tạo nghề

Quảng Bình: Gần 80% lao động nông thôn sau đào tạo nghề có việc làm

Quảng Bình: Gần 80% lao động nông thôn sau đào tạo nghề có việc làm

Quảng Ninh: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả tích cực

Quảng Ninh: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả tích cực

Long An chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Long An chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngân Sơn (Bắc Kạn): Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững

Ngân Sơn (Bắc Kạn): Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Hà Nội: Nâng cơ hội tìm kiếm việc làm

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Hà Nội: Nâng cơ hội tìm kiếm việc làm

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bắc Kạn : Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bắc Kạn : Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nam: Dạy nghề dựa trên nhu cầu của nông dân

Hà Nam: Dạy nghề dựa trên nhu cầu của nông dân