Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 giảm 0,65%

Số liệu giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ

Số liệu giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ

Hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới những ngày đầu năm

Hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới những ngày đầu năm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 này tăng 0,06%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 này tăng 0,06%

CPI tháng 1/2021 tăng 0,06%

CPI tháng 1/2021 tăng 0,06%

CPI tháng 1/2021 tăng 0,06%

CPI tháng 1/2021 tăng 0,06%

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,06%

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,06%

CPI tháng 1 tăng 0,06%

CPI tháng 1 tăng 0,06%

CPI tháng 1/2021 tăng 0,06%

CPI tháng 1/2021 tăng 0,06%

Lạm phát lõi của Nhật Bản giảm mạnh

Lạm phát lõi của Nhật Bản giảm mạnh

Năm 2021 dự báo CPI ở mức dưới 4%

Năm 2021 dự báo CPI ở mức dưới 4%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,32%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,32%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,12% so với tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,12% so với tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội năm 2020 tăng 2,67%

Chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội năm 2020 tăng 2,67%

TP. HCM: CPI năm 2020 tăng 2,78%

TP. HCM: CPI năm 2020 tăng 2,78%

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 tăng 3,23%

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 tăng 3,23%

Năm 2020, CPI bình quân tăng 3,23%

Năm 2020, CPI bình quân tăng 3,23%

Chỉ số giá tiêu dùng 2020 tăng 3,23% so với năm 2019

Chỉ số giá tiêu dùng 2020 tăng 3,23% so với năm 2019

Năm 2020, giá vàng tăng hơn 28%, giá USD giảm nhẹ

Năm 2020, giá vàng tăng hơn 28%, giá USD giảm nhẹ

CPI tháng 12/2020 tăng 0,1%

CPI tháng 12/2020 tăng 0,1%

CPI năm 2020 tăng 3,23%

CPI năm 2020 tăng 3,23%

Thịt lợn tăng 57% đẩy CPI của Việt Nam năm 2020 tăng 3,23%

Thịt lợn tăng 57% đẩy CPI của Việt Nam năm 2020 tăng 3,23%

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 tăng 3,23%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 tăng 3,23%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra