Những người 'đo gió đếm mưa' bên bờ sông Ngàn Phố mùa lũ

Những người 'đo gió đếm mưa' bên bờ sông Ngàn Phố mùa lũ

Vào mùa lũ, những con người đo thủy văn bên dòng sông Ngàn Phố (xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phải...
Những người đo lũ

Những người đo lũ