Huyện Yên Định phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Huyện Yên Định phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Truyền thống hiếu học trong gia đình là yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp đến hành vi, lối sống và nhân...

Nhiều thành quả trong xây dựng xã hội học tập

Đắk Lắk: Nhiều kết quả tích cực từ hoạt động khuyến học, khuyến tài

Đắk Lắk: Nhiều kết quả tích cực từ hoạt động khuyến học, khuyến tài

Hơn 56,4 tỷ đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ở Hà Tĩnh

Hơn 56,4 tỷ đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ở Hà Tĩnh

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố học tập!

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố học tập!

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ các mô hình học tập

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ các mô hình học tập

Hà Giang tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

Hà Giang tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

Thành phố Hồ Chí Minh: Lan tỏa phong trào học tập suốt đời

Thành phố Hồ Chí Minh: Lan tỏa phong trào học tập suốt đời

Lan tỏa tinh thần hiếu học đến từng gia đình, dòng họ, thôn bản

Lan tỏa tinh thần hiếu học đến từng gia đình, dòng họ, thôn bản

Đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào thường xuyên

Đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào thường xuyên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đào tạo người tài phải đi đôi với tuyển dụng'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đào tạo người tài phải đi đôi với tuyển dụng'

Biểu dương các mô hình học tập toàn quốc

Biểu dương các mô hình học tập toàn quốc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần phát triển mạnh các mô hình học tập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần phát triển mạnh các mô hình học tập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị về phong trào học tập suốt đời

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị về phong trào học tập suốt đời

Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đào tạo người tài phải đi đôi với tuyển dụng'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đào tạo người tài phải đi đôi với tuyển dụng'

Người dân luôn ủng hộ khuyến học, khuyến tài

Người dân luôn ủng hộ khuyến học, khuyến tài