Cứ phải học đi, học lại những kiến thức đã cũ thầy cô nào không mệt mỏi?

Cứ phải học đi, học lại những kiến thức đã cũ thầy cô nào không mệt mỏi?

Nhiều khi bước vào học tập, bồi dưỡng thì giáo viên cảm thấy mất đi sự hứng thú vì phải 'nghe hoài, đọc...
Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GD PT: Không để số lượng ảnh hưởng đến chất lượng

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GD PT: Không để số lượng ảnh hưởng đến chất lượng

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Phòng dịch hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Phòng dịch hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

Tập huấn chỉ đọc lại, giáo viên ở nhà tự nghiên cứu chương trình mới còn hơn

Tập huấn chỉ đọc lại, giáo viên ở nhà tự nghiên cứu chương trình mới còn hơn

Tập huấn CTGDPT mới cho 581 giáo viên cốt cán Tiểu học 3 tỉnh miền Trung

Tập huấn CTGDPT mới cho 581 giáo viên cốt cán Tiểu học 3 tỉnh miền Trung

Thực hiện chương trình mới: Tăng tốc bồi dưỡng giáo viên

Thực hiện chương trình mới: Tăng tốc bồi dưỡng giáo viên

Bồi dưỡng giáo viên: Bảo đảm 'đồng tốc' giữa Bộ; sở GD&ĐT và trường sư phạm

Bồi dưỡng giáo viên: Bảo đảm 'đồng tốc' giữa Bộ; sở GD&ĐT và trường sư phạm

200 cán bộ quản lý cốt cán trường THCS được bồi dưỡng về quản trị tài chính

200 cán bộ quản lý cốt cán trường THCS được bồi dưỡng về quản trị tài chính

Tháo gỡ khó khăn trong quản trị tài chính ở các trường phổ thông

Tháo gỡ khó khăn trong quản trị tài chính ở các trường phổ thông

Quản trị tài chính theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình

Quản trị tài chính theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình

Hỗ trợ giáo viên làm chủ phương pháp để triển khai chương trình mới

Hỗ trợ giáo viên làm chủ phương pháp để triển khai chương trình mới

Tập huấn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho cán bộ, giáo viên bậc THPT

Đổi mới giáo dục không thể thành công nếu giáo viên vẫn dạy theo cách cũ

Đổi mới giáo dục không thể thành công nếu giáo viên vẫn dạy theo cách cũ

Hơn 300 nghìn giáo viên phổ thông được tập huấn về chương trình mới

Hơn 300 nghìn giáo viên phổ thông được tập huấn về chương trình mới

Cả nước đang thiếu hơn 70.000 giáo viên mầm non, phổ thông

Cả nước đang thiếu hơn 70.000 giáo viên mầm non, phổ thông

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên cốt cán 3 tỉnh miền Trung

Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên cốt cán 3 tỉnh miền Trung

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông miền Bắc hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông miền Bắc hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở GDPT hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở GDPT hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Đổi mới quản trị nhà trường - đâu là yếu tố quan trọng nhất?

Đổi mới quản trị nhà trường - đâu là yếu tố quan trọng nhất?

Toàn cảnh bức tranh thừa, thiếu giáo viên của các tỉnh thành

Toàn cảnh bức tranh thừa, thiếu giáo viên của các tỉnh thành

Xây dựng cộng đồng nhà giáo giúp nhau học tập

Xây dựng cộng đồng nhà giáo giúp nhau học tập

Tập huấn cán bộ quản lý cơ sở GD phổ thông cốt cán về quản trị nhân sự

Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho 348 giáo viên cốt cán Bình Định, Phú Yên

Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho 348 giáo viên cốt cán Bình Định, Phú Yên

Tập huấn chương trình đổi mới giáo dục phổ thông cho giáo viên khu vực phía Nam

Tập huấn chương trình đổi mới giáo dục phổ thông cho giáo viên khu vực phía Nam

Giáo viên phổ thông cốt cán đã sẵn sàng cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Giáo viên phổ thông cốt cán đã sẵn sàng cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới chương trình bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên cốt cán năm 2020

Đổi mới chương trình bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên cốt cán năm 2020

Trường Đại học Vinh bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020

Trường Đại học Vinh bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020

200 Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học được bồi dưỡng quản trị nhân sự

200 Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học được bồi dưỡng quản trị nhân sự

'Mở màn' bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng, hiệu phó về quản trị nhân sự

'Mở màn' bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng, hiệu phó về quản trị nhân sự

Hơn 400 giáo viên miền núi phía Bắc được bồi dưỡng chương trình mới

Hơn 400 giáo viên miền núi phía Bắc được bồi dưỡng chương trình mới

Tập huấn - bồi dưỡng CTGDPT mới cho GV phổ thông cốt cán các tỉnh miền núi phía Bắc

Tập huấn - bồi dưỡng CTGDPT mới cho GV phổ thông cốt cán các tỉnh miền núi phía Bắc

Triển khai bồi dưỡng 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Triển khai bồi dưỡng 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông