Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề...
Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020: Luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020: Luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp