Nợ khó đòi của PVN lên tới hơn 7.500 tỷ đồng

Nợ khó đòi của PVN lên tới hơn 7.500 tỷ đồng

Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty (TĐ,TCT), có nợ phải thu khó đòi là 18.251 tỷ đồng, tăng...
Các 'ông lớn' nhà nước có hơn 18.200 tỷ nợ khó đòi

Các 'ông lớn' nhà nước có hơn 18.200 tỷ nợ khó đòi