Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Sáng 11-10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với Chi cục Biển và Hải đảo - Sở Tài nguyên và Môi...