Kỳ vọng 'sóng' đầu tư từ Mỹ đổ mạnh vào Việt Nam

Kỳ vọng 'sóng' đầu tư từ Mỹ đổ mạnh vào Việt Nam

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được định vị lại, Việt Nam kỳ vọng sẽ đón nhiều hơn vốn đầu tư...