Trên 222.600 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Kiên Giang

Trên 222.600 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Kiên Giang

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tổng vốn huy động toàn xã hội trong 5 năm 2016 - 2020 đầu tư phát triển kinh tế...