Động thổ tuyến cao tốc hơn 20 nghìn tỷ đồng nối Đồng Đăng- Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc hơn 20 nghìn tỷ đồng nối Đồng Đăng- Trà Lĩnh

Tổng chiều dài tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo khảo sát, nghiên cứu đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả sẽ...
Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Chính thức triển khai cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Chính thức triển khai cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Đầu tư gần 21 nghìn tỷ đồng cho tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Đầu tư gần 21 nghìn tỷ đồng cho tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

CAO BẰNG ĐẨY NHANH KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG

CAO BẰNG ĐẨY NHANH KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Khởi động dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Khởi động dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Cao Bằng động thổ xây dựng cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh

Cao Bằng động thổ xây dựng cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 21.000 tỷ đồng

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 21.000 tỷ đồng

Động thổ xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Động thổ xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nối 2 tỉnh Lạng Sơn – Cao Bằng

Động thổ dự án cao tốc nối Lạng Sơn - Cao Bằng

Động thổ dự án cao tốc nối Lạng Sơn - Cao Bằng

Động thổ xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỉ đồng

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỉ đồng

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn - Trà Lĩnh, Cao Bằng

Động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn - Trà Lĩnh, Cao Bằng

Khởi công tuyến cao tốc hơn 20 nghìn tỷ đồng từ Lạng Sơn lên Cao Bằng

Khởi công tuyến cao tốc hơn 20 nghìn tỷ đồng từ Lạng Sơn lên Cao Bằng

Động thổ cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn quy mô vốn 20.900 tỷ đồng

Động thổ cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn quy mô vốn 20.900 tỷ đồng

Chính thức động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Dự kiến khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vào ngày 3/10

Dự kiến khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vào ngày 3/10

Ngày 3/10 sẽ động thổ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Ngày 3/10 sẽ động thổ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh