Những con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam

Những con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam

Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị nhiều tàu tuần tra hiện đại như: Tàu CSB 8020 có tải trọng 3.250 tấn;...

Những con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam