CHUYỂN NHƯỢNG Arsenal: Pháo thủ nâng giá mua Aouar, nhắm 'máy quét' người Senegal

CHUYỂN NHƯỢNG Arsenal: Pháo thủ nâng giá mua Aouar, nhắm 'máy quét' người Senegal

Pháo thủ nâng giá mua Aouar, nhắm 'máy quét' người Senegal, PSG tranh Jorginho với Arsenal, Roma đánh tiếng...