Hermès Horlogerie giới thiệu đồng hồ Arceau Lift tourbillon répétition minutes mới: đẹp khó cưỡng

Hermès Horlogerie giới thiệu đồng hồ Arceau Lift tourbillon répétition minutes mới: đẹp khó cưỡng

Phần trổ xuyên thấu hình đầu ngựa trên mặt số sơn mài cho phép người dùng ngắm nhìn bộ máy tourbillon và...