Đà tăng chịu thử thách, nhà đầu tư nên thận trọng?

Đà tăng chịu thử thách, nhà đầu tư nên thận trọng?

VCSC nhấn mạnh đồ thị tuần của chỉ số VN-Index vẫn cho thấy khả năng duy trì đà tăng lên vùng quanh 920...