Viết tiếp ước mơ dang dở (*): Vượt qua nghịch cảnh

Viết tiếp ước mơ dang dở (*): Vượt qua nghịch cảnh

Biến cố gia đình không làm các em chùn bước, trái lại còn đạt thành tích xuất sắc trong học tập
VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ DANG DỞ (*): Con ngoan, trò giỏi

VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ DANG DỞ (*): Con ngoan, trò giỏi