Làng biệt lập bên dải Trường Sơn Đông

Làng biệt lập bên dải Trường Sơn Đông

Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, đường sá cách trở, hàng chục hộ dân ở làng Nước Mù, xã Sơn...
Nước Mù không còn... mù chữ

Nước Mù không còn... mù chữ