Nghề 'tiễn đưa linh hồn người chết' ở vùng cao

Nghề 'tiễn đưa linh hồn người chết' ở vùng cao

Ở miền sơn cước quanh năm mây phủ tỉnh Cao Bằng, nghề làm thầy tào còn được người ta gọi là nghề 'tiễn đưa...