Venezuela sắp tăng sản lượng dầu nhờ Iran

Venezuela sắp tăng sản lượng dầu nhờ Iran

Venezuela đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất dầu thô bằng cách sử dụng các chất dung môi được nhập khẩu...
Iran tăng cường khai thác tại các mỏ dầu sở hữu chung với Iraq

Iran tăng cường khai thác tại các mỏ dầu sở hữu chung với Iraq