Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:0,15

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:0,15

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP – UPCoM) cho biết, ngày 25/9 sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để...