Ông Trần Văn Rón tái đắc cử chức Bí thư Vĩnh Long

Ông Trần Văn Rón tái đắc cử chức Bí thư Vĩnh Long

Ông Trần Văn Rón được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Khánh thành và khởi công nhiều công trình tại Vĩnh Long

Giám đốc Sở GTVT được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Giám đốc Sở GTVT được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Giám đốc Sở GTVT giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Giám đốc Sở GTVT giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa được bầu là ai?

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa được bầu là ai?

Chánh Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng

Chánh Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng

Ông Nguyễn Văn Liệt làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long có tân Phó Chủ tịch

Tỉnh Vĩnh Long có tân Phó Chủ tịch

Vĩnh Long bầu Giám đốc Sở làm tân Phó Chủ tịch tỉnh

Vĩnh Long bầu Giám đốc Sở làm tân Phó Chủ tịch tỉnh

Giám đốc Sở giao thông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Giám đốc Sở giao thông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Liệt được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Đồng chí Nguyễn Văn Liệt được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long