Đổi thay ở huyện cuối cùng của Hà Nam về đích nông thôn mới

Đổi thay ở huyện cuối cùng của Hà Nam về đích nông thôn mới

Lý Nhân là một trong những huyện của tỉnh Hà Nam có xuất phát điểm thấp nên nguồn lực đầu tư cho nông thôn...