Hoàng đế tổ chức 'đám cưới ma' cho Vương hậu khiến nhiều người rùng mình, song lý do đằng sau lại khiến người đời ngưỡng mộ

Hoàng đế tổ chức 'đám cưới ma' cho Vương hậu khiến nhiều người rùng mình, song lý do đằng sau lại khiến người đời ngưỡng mộ

Tình yêu của Thương Vương dành cho Vương hậu đã vượt qua cả suy nghĩ của tất cả mọi người. Thậm chí ông còn...