Lào Cai: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư

Lào Cai: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối...
Bảo đảm quyền lợi cho công dân

Bảo đảm quyền lợi cho công dân

Bán nhà, chuyển nơi ở, có phải làm sổ hộ khẩu mới?

Bán nhà, chuyển nơi ở, có phải làm sổ hộ khẩu mới?

Đăng ký hộ kinh doanh có cần sổ đỏ và sổ hộ khẩu?

Đăng ký hộ kinh doanh có cần sổ đỏ và sổ hộ khẩu?

Giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú

Giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú

Năm 2020 thông qua nhiều luật có tác động lớn

Năm 2020 thông qua nhiều luật có tác động lớn

Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú

Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú

Từ tháng 7.2021, bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân chứng minh cư trú bằng cách nào?

Từ tháng 7.2021, bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân chứng minh cư trú bằng cách nào?

Thủ tục đăng ký hộ khẩu Hà Nội

Thủ tục đăng ký hộ khẩu Hà Nội

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hiện nay có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hiện nay có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021

Quyền tự do cư trú của công dân sẽ được bảo đảm tốt hơn

Quyền tự do cư trú của công dân sẽ được bảo đảm tốt hơn

Thời hạn giải quyết đăng ký thường trú sẽ còn bao nhiêu ngày?

Thời hạn giải quyết đăng ký thường trú sẽ còn bao nhiêu ngày?

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Cư trú

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Cư trú

Từ 7/2021, nhập hộ khẩu vào TP.HCM, Hà Nội dễ như các nơi khác

Từ 7/2021, nhập hộ khẩu vào TP.HCM, Hà Nội dễ như các nơi khác

Từ 1/7/2021 thêm 6 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

Từ 1/7/2021 thêm 6 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng: Luật Cư trú 2020 'bảo đảm bí mật thông tin cá nhân'

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng: Luật Cư trú 2020 'bảo đảm bí mật thông tin cá nhân'

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, bớt thủ tục rườm rà

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, bớt thủ tục rườm rà

Bỏ sổ hộ khẩu theo Luật Cư trú sửa đổi: Khó khăn bước đầu, thuận lợi về sau

Bỏ sổ hộ khẩu theo Luật Cư trú sửa đổi: Khó khăn bước đầu, thuận lợi về sau

Bộ Tư pháp đang liệt kê, sửa đổi hàng loạt thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu

Bộ Tư pháp đang liệt kê, sửa đổi hàng loạt thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu

Bộ Tư pháp mong sớm bỏ sổ hộ khẩu giấy

Bộ Tư pháp mong sớm bỏ sổ hộ khẩu giấy

Bộ Công an cử đoàn 30 người đến Bộ Tư pháp hoàn thiện dữ liệu bỏ sổ hộ khẩu

Bộ Công an cử đoàn 30 người đến Bộ Tư pháp hoàn thiện dữ liệu bỏ sổ hộ khẩu

Bộ Tư pháp: Bỏ sổ hộ khẩu là mong mỏi của người dân và cơ quan quản lý

Bộ Tư pháp: Bỏ sổ hộ khẩu là mong mỏi của người dân và cơ quan quản lý

Bộ Tư pháp: 'Bỏ sổ hộ khẩu cũng là mong mỏi của chúng tôi'

Bộ Tư pháp: 'Bỏ sổ hộ khẩu cũng là mong mỏi của chúng tôi'

Số lượng người nhập cư vào Đà Nẵng có xu hướng tăng và sức ép vỡ cơ sở hạ tầng

Số lượng người nhập cư vào Đà Nẵng có xu hướng tăng và sức ép vỡ cơ sở hạ tầng

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua