Series giải đua Auto Gymkhana được tổ chức tại Việt Nam dưới hình thức câu lạc bộ

Series giải đua Auto Gymkhana được tổ chức tại Việt Nam dưới hình thức câu lạc bộ

Câu lạc bộ đua xe đầu tiên của Việt nam – Redline Racing Motorsport tổ chức serie giải đua theo định dạng...