Ai đủ sức dẹp tòa xử tội ác chiến tranh ở Kosovo?

Ai đủ sức dẹp tòa xử tội ác chiến tranh ở Kosovo?

Ai dám làm điều đó ngoài đạo diễn ván cờ Nam Tư, bởi xử tội ác chiến tranh ở Kosovo cũng chỉ là một nước cờ...
Xây dựng di tích tội ác chiến tranh tại ngôi làng có 31 người bị bom Mỹ sát hại

Xây dựng di tích tội ác chiến tranh tại ngôi làng có 31 người bị bom Mỹ sát hại