Điều ít biết về hoàng hậu đầu tiên của nước Việt độc lập, tự chủ

Điều ít biết về hoàng hậu đầu tiên của nước Việt độc lập, tự chủ

Nếu như sử sách suy tôn Ngô Quyền là vị Tổ trung hưng thứ nhất, là vị vua 'mưu tài, đánh giỏi, làm nên công...