Nhu cầu cấp thiết về cải tổ chiến lược không gian mạng

Nhu cầu cấp thiết về cải tổ chiến lược không gian mạng

Triển khai kỹ thuật số không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành một phần không thể thiếu của cả nền kinh tế số.
Tập đoàn phần mềm công nghiệp Aveva chi 5 tỷ USD để mua lại OSIsoft

Tập đoàn phần mềm công nghiệp Aveva chi 5 tỷ USD để mua lại OSIsoft