Dị nhân tay không bắt cá trên sông Vàm Nao

Dị nhân tay không bắt cá trên sông Vàm Nao

Là một trong những dòng sông đặc biệt nhất vùng châu thổ Cửu Long Giang, Vàm Nao tuy chỉ dài hơn sáu cây số...
Những dị nhân trên dòng Vàm Nao

Những dị nhân trên dòng Vàm Nao