15 tỷ phú giàu có nhất Hong Kong sở hữu 200 tỷ USD

15 tỷ phú giàu có nhất Hong Kong sở hữu 200 tỷ USD

Nhiều tỷ phú góp mặt trong danh sách có xuất thân hàn vi, một số khác là thành viên của những gia tộc giàu...