Nhìn Quế Ngọc Hải chăm con gái và làm việc nhà, Văn Đức còn học hỏi dài dài

Nhìn Quế Ngọc Hải chăm con gái và làm việc nhà, Văn Đức còn học hỏi dài dài

Quế Ngọc Hải luôn cho thấy hình ảnh của một ông bố đảm đang, yêu thương con gái hết mực.