Nghệ An: Xin ý kiến để sắp xếp lãnh đạo tại Công ty Thủy lợi Tây Bắc

Nghệ An: Xin ý kiến để sắp xếp lãnh đạo tại Công ty Thủy lợi Tây Bắc

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đang thực hiện xin ý kiến Ban Cán sự UBND tỉnh Nghệ An về việc sắp...