Hà Nội xây dựng quy trình cách ly tập trung

Hà Nội xây dựng quy trình cách ly tập trung

119 công dân trở về từ Singapore đã hoàn thành thời gian cách ly

119 công dân trở về từ Singapore đã hoàn thành thời gian cách ly

119 công dân trở về từ Singapore hoàn thành cách ly

Chuyên gia vào Việt Nam ngắn ngày không phải cách ly tập trung 14 ngày

Chuyên gia vào Việt Nam ngắn ngày không phải cách ly tập trung 14 ngày

Australia: Trốn cách ly 14 ngày, người đàn ông bị phạt 6 tháng tù giam

Australia: Trốn cách ly 14 ngày, người đàn ông bị phạt 6 tháng tù giam

Tiếp tục không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, Việt Nam còn 66.946 người đang cách ly

Tiếp tục không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, Việt Nam còn 66.946 người đang cách ly

Phú Yên đón 122 công dân từ Đà Nẵng về cách ly theo dõi

Phú Yên đón 122 công dân từ Đà Nẵng về cách ly theo dõi

Phú Yên đón 122 công dân từ thành phố Đà Nẵng về cách ly

Phú Yên đón 122 công dân từ thành phố Đà Nẵng về cách ly

Phú Yên đón 122 công dân từ Đà Nẵng về cách ly, theo dõi

Phú Yên đón 122 công dân từ Đà Nẵng về cách ly, theo dõi

Thu phí cách ly là việc làm đúng đắn và cần thiết

Thu phí cách ly là việc làm đúng đắn và cần thiết

VÌ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19: Đi cách ly cùng mẹ

VÌ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19: Đi cách ly cùng mẹ

Khánh Hòa: Đón 357 công dân trở về từ Nhật Bản và thực hiện cách ly tập trung

Khánh Hòa: Đón 357 công dân trở về từ Nhật Bản và thực hiện cách ly tập trung

Cách ly 100 người đến đám tang bệnh nhân Covid-19

Cách ly 100 người đến đám tang bệnh nhân Covid-19

Nam Định bàn giao 142 công dân hoàn thành cách ly

Nam Định bàn giao 142 công dân hoàn thành cách ly

142 công dân hoàn thành cách ly

142 công dân hoàn thành cách ly

QUẢNG NAM: CÁCH LY TẠM THỜI HỌC SINH TỪ ĐÀ NẴNG MỚI VỀ

QUẢNG NAM: CÁCH LY TẠM THỜI HỌC SINH TỪ ĐÀ NẴNG MỚI VỀ

241 người về từ Philippines hoàn thành cách ly tập trung

241 người về từ Philippines hoàn thành cách ly tập trung

232 người Việt trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly tại Ninh Thuận

232 người Việt trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly tại Ninh Thuận

Ninh Thuận trao chứng nhận cho 232 công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung

CẢM XÚC CỦA CÔNG DÂN HOÀN THÀNH 14 NGÀY CÁCH LY

CẢM XÚC CỦA CÔNG DÂN HOÀN THÀNH 14 NGÀY CÁCH LY

Xúc động những hình ảnh 232 công dân được về nhà sau cách ly

232 công dân từ Malaysia về Ninh Thuận hoàn thành cách ly

232 công dân từ Malaysia về Ninh Thuận hoàn thành cách ly

BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ BÀN GIAO CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY

BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ BÀN GIAO CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY

Hà Nội tiễn công dân hoàn thành cách ly về lại địa phương

Hà Nội tiễn công dân hoàn thành cách ly về lại địa phương

Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19, đang cách ly hơn 70.000 người

Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19, đang cách ly hơn 70.000 người

Thắm tình quân dân trong giây phút bàn giao công dân hoàn thành cách ly

Thắm tình quân dân trong giây phút bàn giao công dân hoàn thành cách ly