Cận cảnh rầm rộ xẻ đất, san đồi làm khu dân cư, đe dọa hành lang đường HCM

Cận cảnh rầm rộ xẻ đất, san đồi làm khu dân cư, đe dọa hành lang đường HCM

Thời gian qua, tình trạng khai thác đất, vi phạm hành lang ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn...