Chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng ở Bình Định

Chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng ở Bình Định

Tại các vị trí kiểm tra, có 3 gốc mới cắt và 15 gốc vết cắt đã cũ. Tất cả các gốc cây gỗ được kiểm tra đều...
Cần xử lý nghiêm những kẻ phá rừng ở núi Langbiang

Cần xử lý nghiêm những kẻ phá rừng ở núi Langbiang