Tự làm đầu đọc thẻ nhớ không dây cho smartphone

Tự làm đầu đọc thẻ nhớ không dây cho smartphone

Thay vì đi mua, một người dùng YouTube đã quyết định tự làm đầu đọc thẻ nhớ không dây bằng những linh kiện...
Luxman D-10X, đầu đọc đỉnh nhất, gom nhiều công nghệ đầu tiên trên thế giới

Luxman D-10X, đầu đọc đỉnh nhất, gom nhiều công nghệ đầu tiên trên thế giới