Đà Nẵng điều tra đường dây nhập cảnh 'núp bóng' chuyên gia

Đà Nẵng điều tra đường dây nhập cảnh 'núp bóng' chuyên gia

Nhiều người nước ngoài nhập cảnh theo thị thực doanh nghiệp nhưng qua kiểm tra có biểu hiện liên quan tới...
Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, lui tới 5 tỉnh thành

Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, lui tới 5 tỉnh thành

Công an Hà Nội tổng rà soát, kiểm tra tạm trú trên địa bàn thành phố

Công an Hà Nội tổng rà soát, kiểm tra tạm trú trên địa bàn thành phố

Tăng cường kiểm tra tạm trú, rà soát phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tăng cường kiểm tra tạm trú, rà soát phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Huyện Văn Yên-Yên Bái thưởng 10 triệu cho ai tố giác người nhập cảnh trái phép

Huyện Văn Yên-Yên Bái thưởng 10 triệu cho ai tố giác người nhập cảnh trái phép

Pháp mở rộng danh sách cách ly khi nhập cảnh

Pháp mở rộng danh sách cách ly khi nhập cảnh

Ngăn nhập cảnh trái phép

Ngăn nhập cảnh trái phép

Lỗ hổng 'cõng Covid' vào Việt Nam

Lỗ hổng 'cõng Covid' vào Việt Nam

Gần 70% chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh sai đối tượng

Gần 70% chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh sai đối tượng

Hơn 11.000 người nhập cảnh trái phép từ đầu năm

Hơn 11.000 người nhập cảnh trái phép từ đầu năm

Làm rõ mục đích người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Làm rõ mục đích người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Giải pháp chặn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Giải pháp chặn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi

Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi

Người Trung Quốc 'sống chui' ở Hà Nội: Chủ nhà cho thuê có bị xử phạt?

Người Trung Quốc 'sống chui' ở Hà Nội: Chủ nhà cho thuê có bị xử phạt?

Tây Ninh tạm dừng nhập cảnh người từ Campuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ

Tây Ninh tạm dừng nhập cảnh người từ Campuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ

Tóm gọn 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lẩn trốn

Tóm gọn 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lẩn trốn

Điều tra đường dây mời chuyên gia qua Việt Nam làm việc để đưa người nhập cảnh trái phép

Điều tra đường dây mời chuyên gia qua Việt Nam làm việc để đưa người nhập cảnh trái phép

Người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có mục đích gì?

Người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có mục đích gì?

Bắt giữ thêm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

Bắt giữ thêm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

Vì sao gần 1.500 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam?

Vì sao gần 1.500 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam?

Hơn 1.300 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hơn 1.300 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Người Trung Quốc liên tục nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: 'Chạy' dịch, tìm việc làm?

Người Trung Quốc liên tục nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: 'Chạy' dịch, tìm việc làm?

Bình Phước: Cách ly tập trung các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Bình Phước: Cách ly tập trung các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn triệt để việc nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn triệt để việc nhập cảnh trái phép

Phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép định vượt biên sang Campuchia

Phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép định vượt biên sang Campuchia

Phát hiện 10 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Phát hiện 10 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trao trả 13 công dân Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

Trao trả 13 công dân Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

Phát hiện 199 vụ, 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phát hiện 199 vụ, 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tổng kiểm tra rà soát toàn quốc để phát hiện người nhập cảnh trái phép

Tổng kiểm tra rà soát toàn quốc để phát hiện người nhập cảnh trái phép

Hơn 1.300 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hơn 1.300 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam