Trương Quỳnh Anh đỏ mặt khi fan 'tố' giận dai, để bụng cả năm không dứt

Trương Quỳnh Anh đỏ mặt khi fan 'tố' giận dai, để bụng cả năm không dứt

Ngoài ra, Trương Quỳnh Anh cũng cho biết cô không để bản thân dễ dãi hay thả trôi cảm xúc vào những sai lầm...
Câu chuyện gia đình trong 'Đường về có nhau'

Câu chuyện gia đình trong 'Đường về có nhau'