Công ty CP Phong Phú: Nâng cao năng suất nhờ áp dụng phương pháp quản lý Kaizen

Công ty CP Phong Phú: Nâng cao năng suất nhờ áp dụng phương pháp quản lý Kaizen

Nhờ áp dụng thành công Kaizen, công ty CP Phong Phú có thể giảm bớt chi phí, rút ngắn thời gian chu kỳ và...