Điện mừng Quốc khánh Kenya và Quốc khánh Burkina Faso

Điện mừng Quốc khánh Kenya và Quốc khánh Burkina Faso

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 57 Quốc khánh nước Cộng hòa Kenya, 12/12/1963-12/12/2020) và kỷ niệm 25 năm thiết...
Điện mừng Quốc khánh Ru-ma-ni

Điện mừng Quốc khánh Ru-ma-ni

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng Quốc khánh Rumani

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng Quốc khánh Rumani

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Điện mừng Quốc khánh Albania

Điện mừng Quốc khánh Albania

Điện mừng

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa An-ba-ni

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa An-ba-ni

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh An-ba-ni

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh An-ba-ni

Điện mừng nhân dịp Quốc khánh Albania

Điện mừng nhân dịp Quốc khánh Albania

Ðiện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi, Tanzania và Bộ trưởng Ngoại giao và người Senegal ở nước ngoài, Senegal

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi, Tanzania và Bộ trưởng Ngoại giao và người Senegal ở nước ngoài, Senegal

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi, Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi, Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng các tân Tổng thống của Tanzania, Seychelles, Bờ Biển Ngà, Guinea

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng các tân Tổng thống của Tanzania, Seychelles, Bờ Biển Ngà, Guinea

Điện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Điện mừng Tổng thống các nước Tanzania, Seychelles, Bờ Biển Ngà, Guinea

CNN: Điện mừng ông Biden chiến thắng 'tắc nghẽn' tại Bộ Ngoại giao Mỹ

CNN: Điện mừng ông Biden chiến thắng 'tắc nghẽn' tại Bộ Ngoại giao Mỹ

Việt Nam chúc mừng Cam-pu-chia nhân kỷ niệm 67 năm Quốc khánh

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Panama

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Panama

Điện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Pa-na-ma

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Pa-na-ma

Điện mừng lãnh đạo nước Cộng hòa Xéc-bi-a

Điện mừng lãnh đạo nước Cộng hòa Xéc-bi-a

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Pa-na-ma

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Pa-na-ma

Điện mừng bà Ana Brnabic được bầu lại làm Thủ tướng Cộng hòa Serbia

Điện mừng bà Ana Brnabic được bầu lại làm Thủ tướng Cộng hòa Serbia

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Panamá

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Panamá

Điện mừng Quốc khánh Panama

Điện mừng Lãnh đạo Serbia

Ðiện mừng

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng Quốc khánh Algeria

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Czech

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc

Điện mừng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đồng chí Federico Alberto Gonzalez

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đồng chí Federico Alberto Gonzalez

Điện mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Paraguay

Điện mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Paraguay