Đều là hai vị quân chủ nổi danh Tam Quốc, vì sao hậu duệ của Lưu Bị lại kém xa một trời một vực so với con cái của Tào Tháo?

Đều là hai vị quân chủ nổi danh Tam Quốc, vì sao hậu duệ của Lưu Bị lại kém xa một trời một vực so với con cái của Tào Tháo?

Có nhiều ý kiến cho rằng, việc con cái của Lưu Bị thua xa so với hậu duệ của Tào Tháo là điều không hề khó...
Trong thời Tam Quốc, vì sao con cái của Tào Tháo tuổi thọ đều khá ngắn?

Trong thời Tam Quốc, vì sao con cái của Tào Tháo tuổi thọ đều khá ngắn?

Cái chết bí ẩn của mãnh tướng suýt lấy đầu Tào Tháo

Cái chết bí ẩn của mãnh tướng suýt lấy đầu Tào Tháo

Cả đời Tào Tháo sợ 3 người, Tôn Quyền và Lưu Bị không có tên

Cả đời Tào Tháo sợ 3 người, Tôn Quyền và Lưu Bị không có tên

Tam quốc diễn nghĩa: Thứ duy nhất Quan Vũ nhận của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Thứ duy nhất Quan Vũ nhận của Tào Tháo

Những phiên bản Tào Tháo bị khán giả phản ứng

Những phiên bản Tào Tháo bị khán giả phản ứng

20 tuổi sống như Tào Tháo và 40 tuổi học hỏi Tư Mã Ý

20 tuổi sống như Tào Tháo và 40 tuổi học hỏi Tư Mã Ý

Tào Tháo bị chê vì quá đẹp trai

Tài năng vượt xa Gia Cát Lượng, nếu mưu sĩ này không chết, Tào Tháo không dám xưng vương (Phần 1)

Tài năng vượt xa Gia Cát Lượng, nếu mưu sĩ này không chết, Tào Tháo không dám xưng vương (Phần 1)

Chứng kiến 3 người này chết, Tào Tháo khóc rống lên

Chứng kiến 3 người này chết, Tào Tháo khóc rống lên

Lăng mộ gần 2.000 năm tuổi chứa thi hài Tào Tháo mang đầy bí ẩn

Lăng mộ gần 2.000 năm tuổi chứa thi hài Tào Tháo mang đầy bí ẩn

Tại sao Tào Tháo bất chấp hiểm nguy để tự mình mang quân ra trận?

Tại sao Tào Tháo bất chấp hiểm nguy để tự mình mang quân ra trận?

Nếu như Gia Cát Lượng đi theo phò tá Tào Tháo, liệu Tào Ngụy có thể thống nhất được thiên hạ?

Nếu như Gia Cát Lượng đi theo phò tá Tào Tháo, liệu Tào Ngụy có thể thống nhất được thiên hạ?

Tôn Quyền khiến Tào Tháo phải lui quân chỉ bằng lá thư 16 chữ

Tôn Quyền khiến Tào Tháo phải lui quân chỉ bằng lá thư 16 chữ

Kết cục đầy đau đớn của vị tướng cả gan làm phản Tào Tháo

Kết cục đầy đau đớn của vị tướng cả gan làm phản Tào Tháo

Hé lộ danh tính mưu sĩ dốt nhất nhà Tào Ngụy nhưng vẫn được Tào Tháo trọng dụng

Hé lộ danh tính mưu sĩ dốt nhất nhà Tào Ngụy nhưng vẫn được Tào Tháo trọng dụng

Chân dung Tào Tháo qua 'Tam Quốc Chí' thế nào có đến 72 mộ giả?

'Choáng váng' với lý do khiến Chu Du nhất quyết không theo phò Tào Tháo

'Choáng váng' với lý do khiến Chu Du nhất quyết không theo phò Tào Tháo

Hé lộ đặc điểm kỳ quái trên cơ thể Tư Mã Ý khiến Tào Tháo khiếp sợ

Hé lộ đặc điểm kỳ quái trên cơ thể Tư Mã Ý khiến Tào Tháo khiếp sợ

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng chỉ ra lý do Tào Tháo không xưng đế

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng chỉ ra lý do Tào Tháo không xưng đế

Clip: Màn đối đáp cực 'ngầu' của Lưu Bị trước Tào Tháo

Clip: Màn đối đáp cực 'ngầu' của Lưu Bị trước Tào Tháo

Lời tiên tri linh ứng của Tào Tháo thời Tam Quốc khiến hậu thế khiếp sợ

Lời tiên tri linh ứng của Tào Tháo thời Tam Quốc khiến hậu thế khiếp sợ

Clip: Con trai Tào Tháo khiến nhiều người kinh ngạc

Clip: Con trai Tào Tháo khiến nhiều người kinh ngạc

Tiết lộ chân dung 2 người phụ nữ khiến Tào Tháo suýt mất mạng

Tiết lộ chân dung 2 người phụ nữ khiến Tào Tháo suýt mất mạng

Không chỉ trừ khử, Tào Tháo còn làm điều man rợ này với cả Lữ Bố khiến người đời kinh hãi

Không chỉ trừ khử, Tào Tháo còn làm điều man rợ này với cả Lữ Bố khiến người đời kinh hãi

Thực hư việc Tào Tháo bị 'thần cây' đòi mạng khiến hậu thế khiếp sợ

Thực hư việc Tào Tháo bị 'thần cây' đòi mạng khiến hậu thế khiếp sợ

Bí ẩn cuộc đời cao nhân số 1 thời Tam Quốc mà Tào Tháo muốn trừ khử, Gia Cát Lượng thua xa

Bí ẩn cuộc đời cao nhân số 1 thời Tam Quốc mà Tào Tháo muốn trừ khử, Gia Cát Lượng thua xa

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân cái chết của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân cái chết của Tào Tháo