Xây dựng kế hoạch công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xây dựng kế hoạch công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã họp với các đơn vị liên quan về xây dựng kế hoạch công tác y...
Bộ Y tế công khai toàn bộ hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế công khai toàn bộ hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cam kết công khai mọi dịch vụ công của ngành Y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cam kết công khai mọi dịch vụ công của ngành Y tế

Bộ Y tế hướng tới chính phủ điện tử

Bộ Y tế hướng tới chính phủ điện tử

'Không để người dân mù mờ về chi phí khám chữa bệnh'

'Không để người dân mù mờ về chi phí khám chữa bệnh'

Bộ trưởng Bộ Y tế: Công khai mọi dịch vụ công của ngành y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế: Công khai mọi dịch vụ công của ngành y tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm tân Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao Quyết định Bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao Quyết định Bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long

Tránh tình trạng 'tiền nào của nấy' về chất lượng điều trị trong ngành Y tế

Tránh tình trạng 'tiền nào của nấy' về chất lượng điều trị trong ngành Y tế

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long

Bộ Y tế chính thức có tân bộ trưởng

Bộ Y tế chính thức có tân bộ trưởng

Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế kiểm soát tốt dịch Covid-19

Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế kiểm soát tốt dịch Covid-19

Bộ Y tế chính thức có tân Bộ trưởng

Bộ Y tế chính thức có tân Bộ trưởng

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Y tế

'Công khai, minh bạch trong y tế là nhiệm vụ cấp bách'

'Công khai, minh bạch trong y tế là nhiệm vụ cấp bách'

Thủ tướng giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế

10 điều Thủ tướng gửi gắm đến tân Bộ trưởng Bộ Y tế

10 điều Thủ tướng gửi gắm đến tân Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao 10 nhiệm vụ cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao 10 nhiệm vụ cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng Chính phủ giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng Bộ Y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Đại học Điều dưỡng Nam Định tiếp tục đổi mới dạy và học theo hướng hiện đại

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Đại học Điều dưỡng Nam Định tiếp tục đổi mới dạy và học theo hướng hiện đại

Nguy cơ dịch Covid-19 thâm nhập

Nguy cơ dịch Covid-19 thâm nhập

Không có ca Covid-19 mới, siết chặt công tác phòng, chống dịch

Không có ca Covid-19 mới, siết chặt công tác phòng, chống dịch

Sáng 14/11, Việt Nam không ca mắc mới COVID-19, thế giới trên 53,7 triệu người mắc

Sáng 14/11, Việt Nam không ca mắc mới COVID-19, thế giới trên 53,7 triệu người mắc

Phòng chống COVID-19: Coi chừng 'mùa đông khốc liệt'

Phòng chống COVID-19: Coi chừng 'mùa đông khốc liệt'

Dừng hoạt động cơ sở cách ly nếu không an toàn

Dừng hoạt động cơ sở cách ly nếu không an toàn

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không nên trông chờ quá nhiều vào vaccine COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không nên trông chờ quá nhiều vào vaccine COVID-19

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: 'Nếu lơi lỏng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất nguy hiểm'

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: 'Nếu lơi lỏng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất nguy hiểm'

Dịch COVID-19: Chuẩn bị ứng phó với tình huống khó khăn hơn trong mùa đông

Dịch COVID-19: Chuẩn bị ứng phó với tình huống khó khăn hơn trong mùa đông